headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg
Zonnetje Vliegtuig

Duurzame leefomgeving

21 hectare zonnepanelen

Aanwijzing locaties voor zonne-energie. In deze coalitieperiode ten minste 21 hectare voor zonnepanelen. Nu reeds 24 hectare aan zonnepanelen vergund!

26% woningen energielabel B of beter

Alle woningen in 2030 minimaal label B.

1,73% minder gasverbruik In de periode 2015-2016 daalde het gasverbruik met 1,73%. Gasverbruik neemt conform doelstelling (1,2 % per jaar) af.

0,83% elektriciteits-besparing In de periode 2015-2016 nam het elektriciteitsverbruik af met gemiddeld 0,83%. Dit blijft achter bij doelstelling van jaarlijkse afname van het electriciteitsgebruik met 1,2% per jaar.

Groene leges; lagere leges voor groene bouwplannen

Regeling is in 2016 tot stand gebracht en was effectief. Wegens grote toeloop (en de daarmee samenhangende financiële claim) is de regeling stop gezet. Bij de gemeenteraad ligt op dit moment een voorstel om de regeling voor een beperktere categorie van gevallen te heropenen.

Volledig duurzame energie-
voorziening

Ontwikkelen van een structuurvisie energie (Energievisie) waarmee de kaders worden gecreëerd om in Enschede de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te realiseren.

Feiten over de leefomgeving van Enschede

0 km

Arbeidsplaatsen in enschede

0

Schooluitvallers per week

0

nieuwe kennisintensieve banen per week

0 kg

nieuwe starters per maand

%

van de totale begroting is gereserveerd voor een duurzame leefomgeving

Dat staat gelijk aan (kies eenheid)
miljoen

Doelstellingen voor een
duurzame leefomgeving

realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021

realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021

realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021

realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021
realisatie: 2016
streven 2021

De uitgaven gespecificeerd

legenda data