headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg

Hoe staat Enschede ervoor in 2017?

In de zomer kijkt de gemeente of de afspraken uit de begroting worden waargemaakt.
En hoe het staat met inkomsten en uitgaven. Ontstaan er voor het lopende jaar tekorten? We hebben al vastgelegd hoe we daar mee omgaan.

De afspraken uit het coalitieakkoord

Bij minder dan 1 miljoen tekort:
We kunnen het zelf oplossen

Bij meer dan 1 miljoen tekort:
Er moet worden bijgestuurd

Zomernota 2017: de rekensom gemaakt

+ 510.000

Iedereen beslist graag zelf over zijn leven. Een stimulerende leefomgeving, opvoeding, onderwijs en het hebben van werk zijn belangrijk. Maar er zijn ook mensen die het zelf niet redden. Zij hebben ondersteuning op maat nodig of een aanvullend inkomen. Die mensen kunnen op de gemeente rekenen, tijdelijk of permanent.

+ 935.000

Bereikbaarheid, beschikbaarheid en bekendheid zijn de sleutelwoorden binnen ons economisch beleid. We zetten in op het verbeteren van de belangrijkste verbindingen over weg, water en spoor. We zorgen voor voldoende en passende ruimte om te ondernemen. We willen meer werkzoekenden aan het werk krijgen. En een bruisende binnenstad is van groot belang.

- 14.000

Een duurzame leefomgeving organiseren we samen met anderen. De focus ligt daarbij op de inwoners. Via stadsdelen met overheidsparticipatie als leidend principe. Samen met bewoners, ondernemers en partners stellen we gebiedsagenda’s op en werken we aan oplossingen en plannen op maat. Dit verhoogt betrokkenheid en sociale cohesie én zorgt voor duurzame oplossingen.

+ 146.000

Wij houden het huishoudboekje van de gemeente op orde. Dit leidt echter niet tot een verzwaring van de lasten voor de burger. We werken kostenefficiënt, bijvoorbeeld door onze klanten vaker digitaal te helpen, te zorgen dat onze medewerkers breed inzetbaar zijn en door een deel van ons vastgoed te verkopen.

 

+ 1.577.000

- 2.000.000

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds om hun taken uit te voeren. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Verantwoording vindt plaats aan de gemeenteraad.

 

- 423.000

 

De conclusie

- 0

Iedereen beslist graag zelf over zijn leven. Een stimulerende leefomgeving, opvoeding, onderwijs en het hebben van werk zijn belangrijk. Maar er zijn ook mensen die het zelf niet redden. Zij hebben ondersteuning op maat nodig of een aanvullend inkomen. Die mensen kunnen op de gemeente rekenen, tijdelijk of permanent.

- 0

Bereikbaarheid, beschikbaarheid en bekendheid zijn de sleutelwoorden binnen ons economisch beleid. We zetten in op het verbeteren van de belangrijkste verbindingen over weg, water en spoor. We zorgen voor voldoende en passende ruimte om te ondernemen. We willen meer werkzoekenden aan het werk krijgen. En een bruisende binnenstad is van groot belang.

+ 0

Een duurzame leefomgeving organiseren we samen met anderen. De focus ligt daarbij op de inwoners. Via stadsdelen met overheidsparticipatie als leidend principe. Samen met bewoners, ondernemers en partners stellen we gebiedsagenda’s op en werken we aan oplossingen en plannen op maat. Dit verhoogt betrokkenheid en sociale cohesie én zorgt voor duurzame oplossingen.

+ 0

Wij houden het huishoudboekje van de gemeente op orde. Dit leidt echter niet tot een verzwaring van de lasten voor de burger. We werken kostenefficiënt, bijvoorbeeld door onze klanten vaker digitaal te helpen, te zorgen dat onze medewerkers breed inzetbaar zijn en door een deel van ons vastgoed te verkopen.

 

- 0

+ 0

Dit betreft de inzet van de algemene reserve (jaarrekeningresultaat 2016 ) 9,8 miljoen euro en invoeren van verplichtingenstop en selectieve vacaturestop 3,5 miljoen euro.

+ 0

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds om hun taken uit te voeren. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Verantwoording vindt plaats aan de gemeenteraad.

 

- 0

 

De conclusie