headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg
Zonnetje Vliegtuig Wolken

Veiligheid

Wensen uit de weken van de wijk

In de top 10 van wensen uit de wijkgesprekken komen wensen naar voren die een zwaardere wissel trekken op de handhaving.

Minder woninginbraken

Het aantal woninginbraken is structureel afgenomen t.o.v. 2012. Van 1217 in 2012 naar 665 in 2015.

Grotere rol dialoog

Verstevigen van de signalerings- en interventiepositie in de stad. Gemeente wil een grotere rol in dialoog tussen bevolkingsgroepen. In contact met sleutelfiguren.

Minder criminele jeugdgroepen

Terugdringen van criminele jeugdgroepen is een succes, nu wordt ingezet op terugdringen van de overlast.

Uitbreiding van cameratoezicht

Mogelijkheden om op te treden zijn vergroot. Zowel in de horeca als bij overlast.

Drugs-
problematiek

Stadsbrede aanpak drugs- problematiek onvoldoende op gang vanwege onvoldoende capaciteit en kennis. Te veel ad hoc reactie op signalen.

* Locaties van de afbeeldingen op de kaart zijn illustratief

Veiligheid

Veiligheid: meer vraag, meer taken

Vanuit de stadsdelen ontstaat een toenemende vraag op het gebied van veiligheid. Voor het voeren van regie op lokaal veiligheidsbeleid en het handhaven van de openbare orde, is een goede informatiepositie essentieel. Het biedt handvatten voor proactieve inzichten en preventieve acties. We verstevigen de signalerings- en interventiepositie in de stad en willen in contact zijn met de sleutelfiguren in de stad.