headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg

De gemeente sluit 2016 af
met een positief resultaat

Uitgangspunt voor het financiële beleid is het afbouwen van risico’s en het vergroten van de financiële weerbaarheid. In 2016 is hier verder aan gewerkt, waardoor het eigen vermogen en de algemene reserve van de gemeente stijgt.

Het positieve resultaat bedraagt

0

Dit positieve resultaat wordt voor een grot deel veroorzaakt door voordelen Algemene belastingen, Algemene uitkering, Rente&treasury en algemene inkomsten. Belangrijk onderdeel hiervan vormen de incidentele voordelen van in totaal 8,8 miljoen euro als gevolg van de aandelen Eneco's en de btw-teruggaaf op er-integratietrajecten in de periode 2005-2015.

Zo gaan we dit geld verdelen in 2017

Een deel van het positieve resultaat wordt in 2017 benut om voorstellen die voortkomen uit wetgeving, raadsbesluiten, aangenomen moties/amendementen uit te voeren. Het restant wordt bewaard en gaat in de algemene reserve.

Maatschappelijke ondersteuning

0

wordt gereserveerd voor
uitgaven in 2017

Dit zijn uitgaven op het gebied van meedoen en thuisvoelen, gewijzigde regelgeving grondexploitaties, herhuisvesting DCW en beschermd wonen.

Gemeentefonds

0

wordt toegevoegd aan de algemene reserve

Ter versterking van de financiele positie van de gemeente wordt een deel van het positieve resultaat bewaard en gaat dat naar de algemene reserve.