headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg
Filter: / / /

De begroting

Bekijk de inkomsten

De totale begroting van Enschede voor 2018 is:

mln

Maatschappelijke ondersteuning

mln


Versterken economie

mln


Duurzame leefomgeving

mln


Dienstverlening en financieel beleid

mln

Bekijk de uitgaven

De inkomsten

De totale inkomsten voor de Gemeente Enschede in 2018:

€ 681 mln

 • Algemene uitkering

  mln

 • Bijdrage kapitaallasten

  mln

 • Leges, rechten en
  overige belastingen

  mln

 • Overige inkomsten

  mln

 • OZB

  mln

 • Uitkeringen, subsidies
  & overdrachten

  mln

 • Vergoeding
  apparaatskosten

  mln

 • Mutatie reserves

  mln

De gemeente kijkt vooruit

Het is voor de gemeente altijd kiezen tussen ambities bijstellen, dus minder willen, of bezuinigen, minder uitgeven. Het college heeft die overweging al gemaakt. Wat zou u doen: bezuinigen of ambities bijstellen?

0 mln

0 mln

Bezuinigen of ambities bijstellen? Probeer het zelf!

actueel

Programmabegroting
2018-2021

Versterken economie

2017

minder negatief afgesloten

Stadsdeel west

Buitengebied is een belangrijke kwaliteitsfactor

actueel

Veiligheid

Dienstverlening en financieel beleid

Samenwerking
met Duitsland

Duurzame leefomgeving

km

Versterken economie

actueel

De gemeente kijkt vooruit

Zo staat Enschede ervoor in 2018

stadsdeel centrum

Gezellig en dynamisch

Maatschappelijke ondersteuning

Dienstverlening en financieel beleid

%

Maatschappelijke ondersteuning

Duurzame leefomgeving

stadsdeel zuid

Actieve bewoners steken handen uit de mouwen

Versterken economie

stadsdeel noord

Samen wijkdoelen bepalen voor maatwerk

Dienstverlening en financieel beleid

mln

Duurzame leefomgeving

Stadsdeel Oost

Grootste stadsdeel van Enschede

Duurzame leefomgeving

kg

Versterken economie

Maatschappelijke ondersteuning

Dienstverlening en financieel beleid

Maatschappelijke ondersteuning

Reacties zijn welkom

De inhoud van deze site is met zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u desondanks tegen een foutje aanlopen, iets opvallends zien, vragen hebben of ons kunnen helpen met een goed advies, neemt u alstublieft contact op met redactie@enschede.nl